Fortsatt basissenter

Ingenting tilsier at behandlingstilbudet til spilleavhengige vil forsvinne når Helse Vest fra nyttår av overtar driftsavtalene for rusverninstitusjonen fra Rogaland fylkeskommune.