Satser på luksus-saft av epler

Geirmund Helgøy ser en framtid i luksussaft. I år har 23-åringenpresset ut 4000 liter edel drikke av epler som enten var for storeeller små til å selges.