Fylkesansatte usikre

— Hva skjer med arbeidsplassen vår? spør de ansatte i Rogaland fylkeskommune. Politikernes skiftende signaler er frustrerende.