Oppslagstavlen

Møte i Demens-foreningen:Onsdag har Demensforeningen i Sandnes nytt møte på Trones eldresenter. Her blir det foredrag av sykehusprest Leif Lie Bjelland, med tema «Sorgreaksjoner og mestring av sorg». Musikk, bevertning og åresalg.