Positivt om hurtig- ferjer

Det virker som statsråd Terje Moe Gustavsen tar signalene fraStortinget om hurtigferjer alvorlig, sier fylkesordfører RoaldBergsaker.