Green Ålesund-fjerning kan ta flere uker

Statens Forurensningstilsyn mener at arbeidet med å fjerne den råtnende fiskelasten om bord i «Green Ålesund» kan starte om en uke.