Krabbe- gryte til 1000

Sommerstid koker Rennesøy Krabbe opp til 15.000 krabber i uken. Nå, når det er vinter, nøyer de seg med 40005000.