SiR må tetta milliongap

Overskridingar i millionklassen første halvår skremmer ikkje SiR-direktør Inge Bjørn Storøy frå å tru på balanse i rekneskapen ved årsskiftet.