Farlig jordvoll i barnehage

En løs jordvoll ved Stangelandsforen barnehage skaper bekymring.