God start, dårlig slutt

Ved utspringet i Edlandsvatnet på Ålgård er Figgjoelvas vannkvalitet til dels svært god, etter SFTs forurensningsskala. Ved utløpet på Sele er karakteren sunket til «dårlig».