- NVE neglisjerer naturverdiar

Vernegruppa for Saudavassdraga går sterkt imot å bruka kraftutbygging som eit middel i kampen mot avfolking i Ryfylke.