Flere bom-bommer

Aftenbladet skrev om Inge Nilson som betalte i bommen på Bråsteinuten å få kvittering. På Forus var han så irritert at han kjørte pårødt. Da kravet kom, skrev han og forklarte situasjonen, likevelstår veivesenet på sitt og vil ha 310 kroner i straffegebyr.