Dialog om Jåsund

Solas politiske ledelse håper å oppnå enighet om de omstridte delene av utbyggingsområdet på Jåsund.