Stor aktivitet i ung organisasjon

Å få flere medlemmer fra alle politiske leire, er blant de store utfordringene for Attac i Rogaland.