«Sleipner»-saken i urent jus-farvann

Selv om «Sleipner»— kapteinen var uoppmerksom, slik at båten kom utav kurs og grunnstøtte, er det ikke sikkert at han blir dømt fordet. Hans kollega på «Sea Cat» ble frifunnet.