Stiller motkrav for å ta imot 62 nye flyktningar

Rådmannen går inn for at Sandnes skal prøva å ta imot 62 flyktningar i 2004. Samtidig stiller han krav om staten må dekka auka utgifter med flyktningane.