Søppelselskapet Rymi har brutt loven

Klagenemnda mener at det interkommunale selskapet Ryfylke Miljøverk (Rymi) brøt loven da Ryfylke Renovasjon ble tildelt flere kontrakter uten konkurranse.