- Barn på hospits bør føre til tiltale

To ganger har Stortinget vedtatt at ingen under 18 år skal bo påhospits. Like over nyttår vedtar de det sannsynligvis for tredjegang.