- Trenger utlendinger til å bygge dobbeltspor

Norges fremste ekspert på privatfinansierte samferdselsprosjekter mener dobbeltspor og godsterminal på Nord-Jæren er egnet for privat utbygging. Men på helt klare betingelser.