Skal lære om troens tale

Nordmenn har mye å lære av amerikansk kirkeliv, hevder sokneprest Rolf Paulsen. I dag tar Sokndal imot en rekke gjester fra USA.