Gir inntekter til brannvesenet

Brannvesenet i Stavanger og Sandnes får ekstrainntekter som følge av at brannalarmer fra selskapet Noralarm går direkte til deres sentraler.