Vurderer sportsbar på Residence

Harvey's Sports Bar kan bli det nye tilbudet på Hotel Residence. Choice-hotellene har kjøpt 51 prosent av den internasjonale Harvey's-kjeden og vurderer nå Sandnes som et mulig sted å etablere seg.