Noen endret Kim Sigurds skolesøknad

Han søkte media og kommunikasjon, men fikk brev om at han kom inn på førstevalget byggfag i Flekkefjord.