Miljøvernprisen til Stavanger Turistforening

Stavanger Turistforening ble i fylkestinget i dag tildelt Rogaland fylkeskommunes Miljøvernpris. Styreleder Hanne Thomsen og daglig leder Kjell Helle Olsen mottok prisen på vegne av foreningen.