- Lensmanns- kontorene blir ikke lagt ned

Etter budsjettforliket i Stortinget er det klart at ingen lensmannskontor blir lagt ned, men administrasjon for flere kontorer kan bli samlet.