Vil ha ryddig hyttemarked

Aftenbladets oppslag om festekontrakter og bondefangeri har skapt reaksjoner. Redaksjonen, byggmestre og Sirdalsferie AS har fått henvendelser fra engstelige hytteeiere.