Sandnes kommune tapte erstatningssak

Sandnes kommune må betale en grunneier i Hoveveien 72.000 kroner i erstatning og saksomkostninger, etter opparbeidelsen av ny gang— og sykkelsti i området.