- Må kunne behandle saker som berører egen bedrift

Anders Mjelde (Frp) mener næringslivs— topper like godt kan behandle saker som berører sin bedrift, som kommuneansatte kan behandle kommunens budsjett. Loven sier det motsatte.