Lekeplassen reddet

Anne Eltervåg og Siri Bø disset ekstra kraftig i går. Lekeplassenved Motland skule blir trolig ikke lagt ut til boliger.