Pengestrid om bygaven

Bygaven ble dyrere enn planlagt, og hvem skal betale regningen? Kommunen, anleggsgartneren eller kunstneren selv?