Kommunen mener systemet sikrer likeverdig tilbud

— En av fordelene med ABI-systemet er at det sikrer et likeverdig tilbud til brukerne. Men vi må kunne se på om vi kan gjøre det mindre byråkratisk, sier levekårsdirektøren.