• Morten Salthe

Mener arrangørene bør slippe etterpåklokskap

– Sikkerheten under St. Hansfeiringen på Emmausstraen var god nok, ut fra forutsetningene, mener speiderleder Ivar Anton Nøttestad.