• Knut S. Vindfallet

Rogalandspolitiet oppklarer flere saker

4 av 10 forbrytelser ble oppklart i Rogaland politidistrikt første halvår i år.