Sovnet fra pizzasteking

Brannvesenet måtte rykke ut da en mann la seg til å sove i stedet for å passe på pizzaen.