• Stridens kjerne er disse fritidsboligene på Haukeli i Vinje. Harald Birkevold

«Det hastet å få signaturen»

Drev Finanssenteret et kritikkverdig råsalg, eller er de misforøyde kundene grådige spekulanter? Det er spørsmålet i Stavanger tingrett.