• Sintef mener en mulig løsning på rushproblemene i Kannik er å bytte ut rundkjøringen i krysset Teaterveien/Kannik med et tradisjonelt lyskryss. Eventuelt kan en holde hver enkelt bil tilbake noen sekunder ekstra før de får kjøre inn i rundkjøringene i Kannikgata ved hjelp av et rampekontrollanlegg. (Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune/Sintef)

Rødt lys for bilene i Kannik

For å få bussene gjennom Kannik vil samferdselssjef Gunnar Eiterjord gi bilene rødt lys. Men får han grønt lys fra politikerne?