• Glade vinnere som tirsdag fikk penger fra Fylkesmann John Norem og hustru Thora Margrethes legat: Henrik Paaske og Ivar Walde, henholdsvis lektor og rektor ved Stavanger Katedralskole, Gunnhild Hammerås, Roald Bergsaker og Målfrid Snørteland fra Garborgsenteret og Margun Pettersen, fungerende daglig leder i Stavanger Domkirke. Marie von Krogh

Legatpenger til Domkirken og Garborgsenteret

Jærmuseet, Stavanger Domkirke og Stavanger Katedralskole fikk tirsdag over en halv million kroner på deling til hver sine prosjekter.