• Arnt Olav Klippenberg

Setter opp ekstratog fra Julebyen

NSB har besluttet å sette inn to ekstratog for å få folk hjem fra Julebyen Egersund i ettermiddag.