Akupunktur reduserer ikke fødselssmerter

Akupunktur reduserer ikke smerter i forbindelse med fødsler, konkluderer koreanske og britiske forskere.

Publisert: Publisert:

Foto: Colourbox

  • NTB
Denne artikkelen er over ni år gammel

Forskerne har gjennomgått ti kliniske undersøkelser der over 2.000 fødende kvinner deltok.

Resultatene viser at kvinnene som fikk akupunkturbehandling opplevde like mye smerte i forbindelse med fødselen, som kvinnene som ikke fikk noen form for smertelindring eller såkalt placebobehandling.

– Denne gjennomgangen tyder ikke på at akupunktur har noen virkning på de fødende, konkluderer Hyangsook Lee fra Acupunkture and Meridian Science Research Centre ved Kyung Hee-universitetet i Seoul.

– Det fins ingen troverdige beviser for at kvinner som mottok akupunktur opplevde mindre fødselssmerter enn de som var i kontrollgruppene, slår han fast.

Forskerne advarer derfor mot å erstatte andre former for smertelindring med akupunktur.

– Bevisene som nå foreligger gir ikke grunnlag for å anbefale bruk av akupunktur mot fødselssmerter, konkluderer undersøkelsen som er gjengitt i siste utgave av International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Publisert: