Over 15.000 pasienter venter på behandling ved SUS

Stavanger Universitetssjukehus har for øyeblikket 1526 fristbrudd. Disse pasientene kan forlange behandling ved annet sykehus.