• Vegard Tjelta Rusnes

Slik er Kongo nå

Vintaren har sett sitt preg på Mølledammen, Bryne si grøne lunge, også kalla Kongo. Her har det no samla seg opp ein heil masse siv, og namnet Kongo har vel aldri vore meir passande. Spørsmålet er berre koss blei det til at elva vart kalla Kongo?