SUS kjøper ny mini-MR-maskin

Blir plassert ved poliklinikken i Hillevåg. I dag er det 15 ukers ventetid for undersøkelser.