• Her kan det komme kjøpesenter i Sola sentrum.

Tillater kjøpesenter i Sola

Grøntområdene må vike for handelen i Sola sentrum.