• En varm natt på byen, og mye å gjøre for politiet.

Urolig natt i Rogaland

Politiet hadde mye å gjøre natt til søndag.