• 600 flyktningar har Rogland sagt ja til å ta i mot i løpet av 2009. Jarle Aasland

Flyktning-suksessen

Rogaland er best i klassen på å ta i mot flyktningar.