• Helene Andreassen

15 menigheter sammen om påskefeiring

Flere ulike kirkesamfunn går sammen til felles gudstjeneste 2.påskedag.