Kviamarka får Jærens neste togstopp

Allerede neste sommer vil Jærbanen ha en ny stasjon: Kviamarka.