• Fra starten av byggingen av Solasplitten. Sola-ordfører Håkon Rege i sentrum. Knut S. Vindfallet

Avinor vil låne penger til Solasplitten

Avinor har sagt seg villig til å forskutterer penger for å få til en fire felts vei på Solasplitten mellom Sømmevågen og NorStone.