• Lars Idar Waage

Russetoget flyttes tilbake

På grunn av reaksjoner fra russ og korps, blir russetoget klokken 13.00 likevel.