Møkk rant ut i sjøen

Flere hundre tusen liter dyremøkk kan ha lekket ut av en tank på Karmø.